Mt. Fitz Roy, El Chalten 4

Mt. Fitz Roy, El Chalten 4
Mt. Fitz Roy, El Chalten 4
Keywords: Alpine, Argentina, El Chalten - Fitz Roy, Los Glaciares National Park, Mountain, Mountains, Patagonia, Snow, South America
Patagonia Galleries: El Chalten - Fitz Roy | Los Glaciares National Park | Estancia Christina