Mt. Fitz Roy, El Chalten 1

Mt. Fitz Roy, El Chalten 1
Mt. Fitz Roy, El Chalten 1
Keywords: Argentina, El Chalten - Fitz Roy, Los Glaciares National Park, Mountain, Mountains, Patagonia, South America
Patagonia Galleries: El Chalten - Fitz Roy | Los Glaciares National Park | Estancia Christina