El Chalten River Valley 1

El Chalten River Valley 1
El Chalten River Valley 1
Keywords: Argentina, El Chalten - Fitz Roy, Los Glaciares National Park, Mountain, Mountains, Patagonia, South America
Patagonia Galleries: El Chalten - Fitz Roy | Los Glaciares National Park | Estancia Christina