El Chalten Overlook 1

El Chalten Overlook 1
El Chalten Overlook 1
Keywords: Argentina, El Chalten, El Chalten - Fitz Roy, Los Glaciares National Park, Mountain, Mountains, Patagonia, South America, Town, Village
Patagonia Galleries: El Chalten - Fitz Roy | Los Glaciares National Park | Estancia Christina